İç Mimarın Vazifeleri

Müşterinin ihtiyaçlarını ve isteklerini belirler ve analiz eder,
Mekanda başarılı bir görünüm kazanması için yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları tasarlar,
Tasarımın krokisini çizer,
Kullanılacak malzemenin ve satın alınacak eşyanın kalitesine göre maliyetini ve işçilik ücretini hesaplar,
Dekorasyon malzemelerinin ve mobilyaların satın alınmasında müşteriye yardımcı olur,
Eşyaların yerleştirilmesini sağlar.