İç Mimarinin Türkiye’de Yeri ve Önemi

Türkiye’de iç mimarlar için kurulmuş olan TMMOB(Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) İç Mimarlar Odası Türkiye’de 30 yıldan beri hizmet veriyor. TMMOB İç Mimarlar Odası 30 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen Gelişme anlamında İçmimarlık eğitiminin 1950’lere dayanması ve sadece 1990’ lara kadar 2 okulda eğitim verilmesi sebebiyle üye sayısı bir hayli az olarak gözükmektedir.
Dünya’da var olan diğer meslek örgütleri ile aşağı yukarı aynı zamanda kurulan TMMOB İçmimarlar Odası bugün 3 şube ve 2 temsilcilik ile üyelerine hizmetler vermektedir. Ancak 1990lı yıllarda başlayan ve meslek bağnazlığını en yoğun bir biçimde gözler önüne seren eğitimdeki gelişmelerle neredeyse her yıl 2-3 bölüm açılarak bugün (sadece 2007 dahil) 32 bölüme ulaşmış, her yıl 1700 civarında öğrenci kabul eden ve dolayısıyla mezun eden bir meslek alanına dönüşmüştür. Ülkemizde hızlı nüfus artışıyla orantılı olarak, yılda yaklaşık 600.000 konut için yapı ruhsatı verilmektedir. Turizm sektöründe ise; bir yandan yaz turizmine ait yapılandırmalar sürerken, doğa turizmi, termal turizm gibi yeni turizm sahaları açılmaktadır. Yapılmış turizm yapıları da ortalama beş yılda bir yenilenme gereksinimiyle karşı karşıyadır.