İç Mimar Olmak İsteyenlerin Gerektirdiği Özellikler

İç mimar olmak isteyenlerin,
Üst düzeyde genel yeteneğe,
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, renkleri ayırt edebilme, zihinde canlandırabilme gücüne sahip, yaratıcı,
Bir işi planlayıp uygulayabilen
Görsel sanatlara ilgi duyan,
Başkalarını etkileyebilen,
Eleştiriye ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.
Uluslararası İç Mimarlar Federasyonun (IFI) iç mimarlık alanında çalışacak olan bireylerin sahip olması gereken özellikler olarak tanımlamış olduğu ve benimsedikleri temel özellikler: iç mekanların kullanışlı ve nitelikli olabilmesine ilişkin sorunları bularak araştıran ve üretkenliğini kullanarak çözüme ulaşan; iç mekanı tasarlayan ,tasarım analizi yapan, şantiye denetimi ,yapı sistemleri ,estetik ,iç mekana ilişkin yapı bilgisi, donatı, malzeme, donanım konusunda bilgi veren ve iç mekana ilişkin çizim ve dokümanları hazırlamak üzere eğitim ve deneyimle donanmış olmalarıdır.