İç Mimari Eğitiminin Amacı Nedir ?

İç mimarlık, toplulukların ve kişilerin farklı farklı amaçlarla yararlandıkları özel ve genel tüm çevrenin ve nesnelerin tasarlanması yolunda, öğrencilerin eleştiri yapmaları, düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma kriterlerine uyum, kişisel becerileri ile tasarımlama yönlerinin gelişmesini amaçlar. İçmimarlık mimari yapı bütünlüğünde açık – kapalı her çevrenin, hacim donatı değerleri ile birlikte işlevselliğinin incelenerek insan etkilerini, fizyolojik,ergonomik, psikolojik değerler, sosyo-ekonomik kriterler dahilinde planlaması ve bilimsel, sanatsal, teknik kuramların organizasyonudur. Bu organizasyon, yapı, hacim, işlev, birey, toplum ile biçim, renk, malzeme, teknik, zaman, ekonomi, kuramlarının bilimsel, sanatsal, teknik içeriğinin, bilgide, beceride, tasarım yeteniğinde bütünleşmesiyle gerçekleşir. Eğitim sürecinde, görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez metodları kuramsal anlatımlar, deneysel pratik uygulamalar alan öğrenciler tasarım becerilerini geliştirerek içmimarlık mesleğine hazırlanırlar.
Eğitim programı, konu ağırlıkları dengelenerek,
İçmimarlık – Çevre Tasarımı ve
İç Mimarlık – Mobilya Tasarımı adları ile iki sanat dalı olarak sürdürülmektedir.


İç Mimarlık Bölümünün amacı; iç mimar olma yolundaki engelleri aşıp bu mesleğe en iyi eğilimlerle uygun ve başarılı bir şekilde hazırlamaktır.İç Mimarlık  Bölümü, çağdaş lisans ve (Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü kapsamında yer alan) yüksek lisans programları yanında, birçok sanatsal, akademik ve sosyal etkinliği de birarada yürütmektedir. Her dönem düzenlenen bu etkinliklerin amacı; öğrencileri hayata ve mesleğe daha donanımlı ve daha bilinçli bir şekilde hazırlamak, dünyaya daha geniş açılardan bakabilen kişiler olarak yetiştirmektir.