İç Mimarlık Eğitimi ve Gereklilikler

İç mimarlık eğitimi almak için ve bu programlara yerleşebilmek için ortaöğretim kurumundan mezun olunduğu takdirde eşit ağırlık çözülmesi gerekecek. Ardından üniversiteye göre çeşitlik gösterecek olan yetenek sınavlarına girilecek.Bu yetenek sınavları üniversiteye göre çeşitlik gösteriyor.Bazı üniversiteler öğrencileri bu sınava tabi tutmakta bazıları ise öğrencileri bu sınava tabi tutmuyorlar.