Mimarlık İçmimarlığın Alt Dalımıdır?

İç mimarlığın alt dalı yoktur. İç mimarlık kendi başına bir branştır. İç mimar gibi çalışanların yaptıkları işler piyasada belli bunlara iç mimarlık diyemeyiz. İç mimarı diğerlerinden ayıran en büyük etken Özgün, kişisel bir tasarım ve o mekanın yapısını, kimliğini yansıtmasıdır.