Türkiye’de İç Mimarlık Mesleği

Ülkemizde İçmimarlar Odası üyesi olan içmimarların %50’si İstanbul’da, %20’si Ankara’da, %10’u İzmir’de ve kalan %20’si diğer illerde mesleklerini yapmaktadırlar. Bu rakamsal dağılışa göre kültür, sanat ve ekonomik gelişimle ilgili olduğu açıkça belirlenmektedir.Ülkemizde iç mimarlık denince inşaat sektörü akla gelmektedir. Ama çoğu insan iç mimarın inşaat sektöründeki vazifelerini tam olarak bilmezler.

Günümüzde geldiğimiz noktada içinde bulunduğumuz zaman her ne kadar bilişim çağı olarak bilinse de bilişim kadar ön plana çıkan bir diğer değerli sektör de tasarım ve tasarıma temel oluşturan alt kavramlardır.Zaten üretimin olmazsa olmaz olduğunu kavrayan bunun önemi üzerine arayışlarda bulunan milletler tasarım alanında azımsanmayacak çalışmalar yapmakta, bu alana büyük destekler verilmektedir. Ülkemizde tasarım ve ona temel oluşturan sanat alanında çok derin ve gelişmiş çalışmaların bulunmayışı kısa vadede bu sektördeki pozitif gelişmeler tasarım ve sanat alanında kendini kanıtlamış bireylere olan ihtiyacın ölçüsüne işaret etmekte bizleri bu alandan yeni bir şeyler yapmaya yöneltmektedir. Türkiye de gelecek 20 yılın en popüler meslekleri arasında olacağını düşündüğüm tasarım ve sanat alanına olabildiğince yatırım yapılmalı ve gençlerin bu alana teşviki için bilinçli bir politika takip edilmelidir.